Ny plan för kommunens ekonomi

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny plan för kommunens verksamheter och ekonomi. Planen sträcker sig tre år framåt och heter kommunplan 2021‑2023.

Hand som håller upp sedlar

Varje år planerar kommunen för hur mycket pengar de olika kommunala verksamheterna kommer att kosta och hur mycket pengar kommunen får in via skatter, avgifter, stöd och bidrag under året som kommer. Det gör kommunen genom sin årliga budget.

Kommunen ska även varje år göra en ekonomisk planering för en treårsperiod enligt kommunallagen. Det är den planeringen som kommunen har gjort i sin kommunplan 2021‑2023, som innehåller verksamhetsplaner och finansiella mål för de kommande tre åren.

Här är några av målen i kommunplan 2021-2023

  • kommunen och de kommunala bolagen ska ha ett överskott på minst 2 procent av skatteintäkterna (för att klara sina investeringar utan att behöva ta ytterligare lån)
  • kommunen ska budgetera för ett överskott på 10 miljoner kronor per år för att nå de finansiella målen
  • minst 95 procent av hushållen ska ha tillgång till bredband med minst 100 megabit per sekund senast år 2023
  • minst 60 procent av medborgarna ska vara nöjda med kommunens service och verksamheter
  • sjukfrånvaron hos personalen ska minska.

Kommunfullmäktige fastställde kommunplanen vid sitt möte den 9 november 2020. Under mötet beslutades även att den kommunala skattesatsen för år 2021 ska vara samma som i år, det vill säga 22,79 per skattekrona.

Här kan du läsa Kommunplan 2021-2023. , 546.3 kB.

Senast uppdaterad: 26 november 2020