Älvdalens kommun på andra plats i landet beträffande andelen godkända elever

I den årliga rankingen Sveriges bästa skolkommun ligger Älvdalens kommun bra till och hamnar på den övre halvan av länets 15 kommuner.

Elever på Älvdalsskolan studerar med var sin surfplatta

Lärarförbundet utser varje år Sveriges bästa skolkommun för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Undersökningen bygger på statistik från SCB och Skolverket och statistik framtagen av Lärarförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Ett av syftena med undersökningen är att synliggöra och förstå skolans förutsättningar utifrån ett lokalt perspektiv. En viktig del är också att titta på hur kommunerna skapar förutsättningar för lärare och elever. Undersökningen är den största i sitt slag och bygger på en jämförelse av tio kriterier.

En analys av alla tio kriterier visar att skolutvecklingen i Älvdalens kommun går åt rätt håll. Förutom att kommunen ligger i topp gällande andelen godkända elever är lärartätheten och nivån på sjukfrånvaron också några av kommunens styrkor som skolkommun.

"Det känns bra att få ett kvitto på att det arbete vi gör inom skolan i Älvdalens kommun ger resultat. Det finns såklart fortfarande förbättringsområden och de jobbar vi nu vidare med", säger skolchef Lars Lisspers.

Här kan du se resultatet för Älvdalens kommun Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 20 november 2020