Stabsläge i Älvdalens kommun och skärpta allmänna råd för hela Dalarna

I och med att smittspridningen av covid-19 snabbt ökar har kommunen åter gått upp i stab för att kunna arbeta på ett effektivare sätt med pandemifrågorna. Läget är allvarligt och nya skärpta allmänna råd gäller för alla som bor och vistas i Dalarna.

Coronavirus

Folkhälsomyndigheten har idag tillsammans med Dalarnas smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa de allmänna råden i länet. De skärpta råden för Dalarna gäller från och med idag torsdag den 12 november till och med den 10 december 2020, men kan förlängas vid behov.

Länsstyrelsen Dalarna inför en gräns på högst 50 deltagande i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Beslutet gäller till och med den 10 december 2020, men kan komma att förlängas utifrån utvecklingen av smittspridningen. Det omfattar inte restauranger och serveringsställen där Folkhälsomyndighetens föreskrifter fortsatt gäller.

Kommunen följer utvecklingen av covid-19 noga genom att bland annat ha en tät dialog med Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna och övriga dalakommuner och vi deltar på de digitala regionala samverkanskonferenserna.

För att bromsa smittspridningen har kommunen vidtagit ytterligare några försiktighetsåtgärder. Medarbetare inom Älvdalens kommun ska jobba hemifrån om arbetet tillåter och endast delta på digitala möten. Alla arrangemang eller andra sammankomster som kommunen anordnar ställs in. Det innebär bland annat att inplanerade och pågående föräldrautbildningar skjuts upp.

Mariana Resar Bogg, stabschef på Älvdalens kommun, uppmanar invånarna till försiktighet:

Det är nu viktigare än någonsin att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och nu de nya skärpta allmänna råden för Dalarna. Det är tyvärr inte över än så – HÅLL UT.

Skärpta allmänna råd i Dalarna för att minska smittspridningen

Förutom Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller även dessa skärpta råd för alla besökare och boende i Dalarna:​

  • Avstå från att göra onödiga resor både inom och utom regionen. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Avstå från att delta i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Undantag är idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare, som kan genomföras.
  • Undvik fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med. Det innebär att man ska avstå från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivare bör uppmana personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, samt erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Senast uppdaterad: 12 november 2020