Samisk språkvecka

Vecka 43 går den samiska språkveckan av stapeln. Syftet med veckan är att synliggöra och skapa medvetenhet om de samiska språken och bidra till att höja språkens status.

En samisk flagga vajar i vinden

Under vecka 43 uppmärksammas de samiska språken

Under den samiska språkveckan arrangerar sametingen i Sverige, Norge och Finland språkaktiviteter på flera nivåer i samhället. Med hjälp av sociala medier, filmer, trycksaker med mera synliggörs språkveckan.

Samiskt språkcentrum arrangerar fem digitala språkkvällar, via Zoom meeting där samiska är kommunikationsspråket. Kvällarna har olika innehåll och aktiv medverkan är välkommen. Se hela programmet och anmäl dig på Medborgarskolan Länk till annan webbplats. (sökord sápmi)

Vad händer i vår kommun?

Utställning

På kommunhuset i Älvdalen visas Vandringsutställningen Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i Mellansverige. Samernas historia inrymmer så många fler berättelser än den etablerade bilden av samer som ett nomadiserande, renskötande folk hemmahörande i fjällvärlden. Ett besök i utställningen ger besökaren ökad kännedom om den äldre samiska kulturen genom att fokusera på andra berättelser. Här berättas till exempel om sockenlappar som yrkesgrupp, om skickliga hantverkare, om ett folk som levt med och av naturen och därför lämnat få spår efter sig. Utställningen pågår från 21 september till 22 oktober.

Teater

Den 23 oktober klockan 19.00 visas Teaterföreställningen Ædnan på Kulturhuset i Idre. Ædnan är en berättelse om tre generationers kvinnor och deras levnadsöden från tidigt 1900-tal till vår tid. Det är en berättelse om rätten till land som förvägrats. Om gruvor och reglerade älvar som beskär deras liv. Om ett språk som ger sig av från människorna. Det är en berättelse om dem som söker sig till rötterna. Och dem som söker sig till svenskheten.

Gaptakurs

Lördagen den 24 oktober mellan klockan 09.00 och 18.00 hålls en gaptakurs i på kulturhuset i Idre. Här får du lära dig om den samiska dräkten. Gaptakursen arrangeras av samer tillhörande Älvdalens kommun. Vill du delta? Anmäl dig till Malin Ripa på 072-2330631 eller på mejl: malin.ripa@alvdalen.se

Språkcirkus

I november/december blir det Gïelecirkus, Språkcirkus, där några klasser i kommunen deltar. Språkcirkusen riktar sig mot barn mellan sex och elva år. Med cirkus som tema och med hjälp av trollkarlen, clownen och akrobaten närmar vi oss våra samiska språk. Att vara nybörjare blir lite lättare om språket är en lek med utrymme för tabbar och tokigheter. Hur gör lindansaren när hon böjer verb? Vad gör clownen när han säger fel? Var i kroppen sitter sorgen över att inte kunna sitt språk? Hur kan sorg låta och se ut?

Fakta om samiska språk

Det finns 11 samiska språk i hela det samiska bosättningsområdet. I internationella sammanhang anses alla samiska språk vara hotade, allvarligt hotade eller nästan utdöda språk.

Det samiska språkområdet sträcker sig traditionellt över delar av Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Från Kola-halvön i nordöst, till Engerdal i Norge och Idre i Sverige. Detta område kallas på samiska Sápmi. De mest använda samiska språken i Sverige i dag är nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Pitesamiska och umesamiska är i en vitaliseringsfas i Sverige.


Senast uppdaterad: 16 oktober 2020