Servicebanken – en resurs för landsbygdsutveckling

Organisationen Hela Sverige ska leva har nyligen lanserat Servicebanken, en webbplattform för att sprida och ta tillvara lärdomarna från det nationella serviceprojektet Service i samverkan.

En skärmdump som visar Servicebankens webbplattform med olika exempel på bra verktyg som kan användas för landsbygdsutveckling.

Servicebankens webbplattform hjälper dig som jobbar med lokal service och landsbygdsutveckling.

Servicebanken ska fungera som en verktygslåda för dig som arbetar med lösningar för lokal service. Här hittar du metoder, goda exempel, användbara verktyg och inspiration till hur du kan jobba med service i samverkan på din ort. En god samverkan mellan de som bor och verkar på landsbygden och kommunen är nyckeln till en hållbar service som är anpassad efter de lokala behoven.

Servicebankens webbplattform Länk till annan webbplats. kan du läsa vidare om goda exempel från hela Sverige.

Service i samverkan

Servicebanken är en produkt som tagits fram via projektet ”Service i samverkan” som pågick under åren 2017 – 2020. Projektet bestod av ett 15-tal regioner och kommuner som deltagare, från Älmhult i söder till Arvidsjaur i norr. Målsättningen för projektet var att ta fram och testa olika modeller för samverkan samt att verka för etablering av konkreta servicepunkter och servicelösningar i de deltagande kommunerna. Lärdomarna från detta arbete förmedlas via Servicebanken, som ska var en resurs för kommuner och lokala utvecklingsgrupper som vill utveckla sitt samarbete för att på sikt också underlätta skapandet av nya servicelösningar. De metoder som presenterats kan också användas för att förbättra sin samverkan inom andra områden än service.

Älvdalens kommun var en av deltagarna i projektet. I vår kommun mynnade arbetet i projektet bland annat ut i den kommunala serviceplanen. I den finns mål och prioriteringar som ska leda till att vi får rätt service på rätt plats. Arbetet sker i samverkan mellan företag, föreningar och kommunen.

Arbetet har också resulterat i ett nytt projekt där fokus ligger på bygder utanför kommunens tre största orter, bygder där kommersiell service idag finns i begränsad eller ingen omfattning.

Läs mer om projektet Servicepunkter i bygdegårdarna Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 14 oktober 2020