Nationella besöksförbudet på äldreboenden upphör

Regeringen har meddelat att det tillfälliga besöksförbudet på landets särskilda boenden upphör från och med 1 oktober. Nya besöksrutiner håller på att tas fram för att besöken på våra boenden ska bli så säkra som möjligt.

Solängsgården särskilda boende i Idre en sommardag

I och med regeringens beslut att upphäva det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden ser nu våra verksamheter inom vård och omsorg över hur besöken ska kunna ske på ett så säkert sätt som möjligt.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen kommer att ta fram rekommendationer som stöd för besöken. Därefter kommer våra nya besöksrutiner att arbetas fram utifrån rekommendationer från Smittskydd Dalarna.

Regeringen är mycket tydlig med att ett stort ansvar ligger på varje enskild besökare att följa råd och rekommendationer för minskad smittspridning.

Pandemin pågår och vi måste fortsätta tänka på säkerheten och den ökade risken för smitta.

Om smittspridningen ökar lokalt ser Folkhälsomyndigheten över möjligheterna att utfärda lokala restriktioner och eventuell avrådan från besök.

Senast uppdaterad: 16 september 2020