Verksamhetsåret 2019

Kommunens årsredovisning för 2019 på över 60 sidor finns att läsa och ladda ned från webben. En mer lättläst version produceras varje år och delas ut i din brevlåda i början av augusti.

En hand som håller i en broschyr, Årsredovisning 2019 för Älvdalens kommun, en populärutgåva

Populärutgåva av Älvdalens kommuns årsredovisning 2019

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om kommunens mål, ekonomi, utveckling och viktiga händelser under året.

Några axplock från redovisningen:

Senast uppdaterad: 2 augusti 2020