Förbjudet att dyka från hopptornet i Grundsand

Från och med måndag 6 juli är det förbjudet att dyka från hopptornet vid badplatsen Grundsand i Nässjön i Älvdalen.

Ett tiometers hopptorn vid badplatsen Grundsand i Nässjön i Älvdalen

Efter undersökning av bottendjupet inför kommunen dykförbud från det tio meter höga hopptornet. Det innebär att all dykning med huvudet före är förbjudet från och med tornets betongfundament och uppåt. Hopptornet stängs även av för hopp högre än 3 meter.

Enligt Myndighetens för samhällsskydd och beredskap ska ett hopptorn på tio meters höjd ha ett vattendjup på 5 meter. Det senast uppmätta djupet är endast på 3 meter.

Det grunda vattnet under hopptornet utgör en olycksrisk. För att inte riskera att någon skadas inför kommunen dykförbud från hela hopptornet. Däremot är det fortfarande tillåtet att hoppa med fötterna före från tremetersavsatsen. Alla hopphöjder ovan tre meter är helt avstänga.

Vi förstår att detta är jättetråkigt för alla de som brukar bada, dyka och hoppa från tornet. Grundsand är en jättepopulär badplats och många har gjort sina första höga hopp här. Säkerheten måste däremot gå först och med resultatet i hand stänger vi nu delar av hopptornet, säger Stefan Linde som är kommundirektör i Älvdalens kommun

Fakta

För kommunala hopptorn och badbryggor ansvarar kommunen för att byggnadsverket är säkert konstruerat och väl underhållet. I ansvaret ingår också att se till att bottenförhållandena är säkra.

Internationella simförbundet, FINA, rekommenderar följande minsta djup vid dykning med huvudet först

Internationella simförbundet, FINAs rekommenderade djup vid dykning med huvudet först


Höjd över vattenyta

Rekommenderat minsta djup

Bassängkant eller brygga

0 meter

2,7 meter

Trampolin

1 meter

3, 5 meter

Trampolin

3 meter

3,8 meter

Plattform

1 meter

3,3 meter

Plattform

3 meter

3,6 meter

Plattform

5 meter

3,8 meter

Plattform

7,5 meter

4,5 meter

Plattform

10 meter

5 meter

Senast uppdaterad: 7 juli 2020