Otrygg i hemmet?

I en otrygg hemmiljö kan risken för utsatthet öka nu när många fysiska mötesplatser stänger. Känner du dig otrygg hemma eller är orolig för någon i din närhet finns det hjälp att få.

Ensamt barn som sitter i sängen i ett rum

Nu när mötesplatser stänger och fler stannar hemma är det extra viktigt att vara uppmärksam på om någon i din omgivning är utsatt för hot, våld i en nära relation eller hedersrelaterat våld.

Särskilt viktigt är det att vara uppmärksam på om barn och vuxna visar tecken på att fara illa, är oroliga över att tvingas hålla sig hemma eller visar tecken på att ha utsatts för våld.

Vi har samlat viktig information och tips var du kan vända dig för hjälp och stöd. Bland annat hittar du information om

  • vad du ska göra om du misstänker att barn eller någon annan vuxen far illa
  • vem du ska kontakta om du blir utsatt för våld och hot
  • vilket stöd du kan få om du känner oro för eget missbruk eller som anhörig
  • var du lär dig mer om övergrepp mot barn på nätet
  • kontaktuppgifter till olika verksamheter som kan ge hjälp och stöd.
Senast uppdaterad: 3 juli 2020