Naturvårdsbränning 22 juni i Rensjöns naturreservat

Under måndagen genomför Länsstyrelsen en naturvårdsbränning i Rensjöns naturreservat. Kraftig rök kommer att kunna ses längs riksväg 70 norr om Bunkris. Röklukt kan kännas till Särna och eventuellt till Idre.

Naturvårdsbränning med kraftig rökutveckling

Området för naturvårdsbränningen ligger strax öster om Bunkris. Vindarna under bränningsdagen kommer sannolikt att blåsa från sydost. Det innebär att kraftig brandrök kommer att vara synlig längs Riksväg 70 norr om Bunkris. Möjligen kan man känna röklukt i Särna och eventuellt Idre under dagen. Detta är dock osäkert.

Räddningstjänst är informerad om bränningen.

Naturvårdsbränningar genomförs för att gynna den biologiska mångfalden. Länsstyrelsen genomför naturvårdsbränningar när det är torrt i marken under perioden maj-september.

Senast uppdaterad: 22 juni 2020