81 ungdomar på feriepraktik

Varje sommar erbjuder kommunen sommarjobb till ungdomar. Under två veckor jobbar ungdomarna inom exempelvis barnomsorgen, äldreomsorgen, med parkarbete, på fäbodkollo och på biblioteket.

Fyra ungdomar, tre tjejer och en kille, sitter runt ett bord med material framför sig.

Jenny Beronius, Tyra Wallin, Matilda Westerling och Viktor Skord har fått feriepraktik i projektet Wilum og Bellum.

I år blev det annorlunda på grund av coronaviruset. Många av sommarjobben försvann, bland annat inom barn- och äldreomsorgen.

Mathias Jones som är enhetschef för Arbete och integration berättar:

Plötsligt försvann 51 platser och vi jobbade febrilt för att hitta nya praktikplatser. Det lyckades - på kort tid fick vi fram jobb så att alla ungdomar som sökt feriepraktik fick en plats.

Några exempel på feriearbeten är kommunutvecklare och jobb i älvdalskaprojektet Wilum og Bellum.

Stefan Linde, kommundirektör, berättar vad jobbet som kommunutvecklare innebär:

Ungdomarna ska under två veckor intervjua företagare, föreningspersoner, politiker och tjänstepersoner i Idre, Särna och Älvdalen. Deras uppdrag är att med hjälp av informationen de får fram och sina egna idéer göra ett förslag på hur kommunen kan utvecklas på lång sikt i ett ungdomsperspektiv. Förslaget ska de redovisa för kommunstyrelsen efter sommaren.

Älvdalskaprojektet Wilum og Bellum tog emot sommarjobbarna med öppna armar.

Viktor Skord, Tyra Wallin, Jenny Beronius och Matilda Westerling handleds av projektets ungdomssamordnare Emil Eriksson.

Jennie, som är en fena på att teckna och måla, gör illustrationer till läromaterial och böcker. Victor, Matilda och Tyra har läst in barnböcker på älvdalska, de ska vara med och producera filmer till sociala medier och de skapar ett brädspel för barn och ungdomar med bilder och älvdalska ord.

Senast uppdaterad: 18 juni 2020