Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Direktupphandling dikesslåtter

Älvdalens kommun genomför just nu en direktupphandling för dikesslåtter. Anbud ska lämnas in senast klockan 12.00 den 26 juni 2020.

Maskin på väg som utför dikesslåtter

Varje år tar kommunen hjälp av olika upphandlade företag för att ploga, sanda och sopa våra kommunala vägar. Våra vägdiken behöver också skötas och därför genomför kommunen nu en direktupphandling inför årets dikesslåtter i orterna Idre, Särna och Älvdalen.

Anbud ska lämnas in senast klockan 12.00 den 26 juni 2020.

Du som är intresserad kan kontakta kommunens gatuingenjör för information och underlag.

Senast uppdaterad: 12 juni 2020