Nya sätt för allmänheten att delta i kommunfullmäktige

Den 15 juni klockan 17.00 sammanträder kommunfullmäktige i Kulturhuset i Idre. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. För att minska smittspridningen erbjuder kommunen nu allmänheten nya sätt att ta del av och delta i debatten.

Ordförandeklubba.

Max 50 personer får delta samtidigt

Regeringen har utfärdat ett förbud mot allmänna sammankomster på fler än 50 personer. Antalet förtroendevalda i fullmäktige och tjänstemän väntas bli totalt cirka 40 personer, vilket lämnar bara några fåtal platser till den besökande allmänheten.

Lyssna på webben eller utomhus

Vi rekommenderar i första hand att intresserade tar del av kommunfullmäktiges sammanträde hemifrån genom att lyssna på webbsändningen via kommunens webbsida. Denna gång kommer det även finnas möjlighet att lyssna till mötet i högtalare utanför Kulturhuset i Idre.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund ger medborgare chans att ställa frågor till politikerna under fullmäktiges sammanträde. Tiden för det är som vanligt cirka klockan 17.30. Frågeställaren ska vara kommunmedlem och kan inte vara anonym.

Lämna in din fråga i förväg och få den uppläst

Om du tillhör allmänheten och vill ställa en fråga under allmänhetens frågestund, ber vi dig att lämna in din fråga i förväg för att få den uppläst på mötet. Din fråga ska vara oss till handa senast torsdag 11 juni och kan lämnas in via kommunens webbsida, e-post, post, telefon eller personligen till ett av kommunens kommunkontor. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner på sidan.

Anmäl dig om du vill närvara på plats

Om du trots ovanstående alternativ vill närvara på plats i lokalen, ber vi dig att anmäla dig till kontaktcenter senast torsdag 11 juni.

Hjälp till att minska smittspridningen

Senast uppdaterad: 9 juni 2020