Ingen garanti för hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse

Under coronapandemin kommer inte kommunen att kunna garantera hemtjänst för personer som är skrivna i andra kommuner och som besöker Älvdalens kommun. Det beslutade kommunstyrelsen den 26 maj.

Röd villa med vita knutar i grönskande trädgård

Foto: Bengt Olsson/Mostphotos

Vi har gjort bedömningen att det under sommarmånaderna inte kommer att finnas tillräckligt med personal för att ge tillfälliga besökare hemtjänst. Vi behöver använda den personal som finns och måste prioritera de som är folkbokförda i kommunen, säger Elisabeth Fransson som är förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen.

Enligt socialtjänstlagen har en person som har beslut om bistånd, till exempel hemtjänstinsatser, i sin hemkommun rätt till hemtjänstinsatser i en annan kommun som hen vistas i tillfälligt i om hen begär det.

Älvdalens kommun får varje år besökare från andra kommuner med behov av hemtjänst som önskar spendera, framförallt sommaren, i kommunen.

Vanliga år har vi klarat att ge besökarna den hemtjänst de behöver men i år står vi inför utmaningar som vi inte har haft tidigare till följd av coronaviruset, Covid-19, säger Elisabeth.

Tänk på att för att minska smittspridningen är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och framförallt skydda äldre och riskgrupper.

Senast uppdaterad: 3 juni 2020