Skolavslutningar genomförs, men på lite annorlunda sätt än vanligt

Det är mycket som är annorlunda den här våren. På grund av risken för smittspridning av coronaviruset kommer även skolavslutningarna ske under andra former än vi är vana vid.

Liljekonvaljer på ett bord

Liljekonvaljer

Vi vill ge eleverna en trevlig avslutning på läsåret, men ska samtidigt följa Folkhälsomyndighetens regel om att inte samlas fler än 50 personer.

På grund av rådande situation kommer vi därför inte att kunna bjuda in vårdnadshavare till årets avslutningar.

-Det är såklart väldigt tråkigt, men det är tillsammans vi kan minska risken för smittspridning av coronaviruset. Vi måste hjälpas åt att hålla i och hålla ut, säger Lars Lisspers som är skolchef i Älvdalens kommun

Skolavslutningarna för förskoleklass och upp till årskurs 8 kommer att ske klassvis med endast närvaro av lärare och elever på respektive skola. Årskurs 9 kommer att ha sina avslutningar i lämplig lokal i anslutning till skolan där betyg och stipendium kommer att delas ut.

Respektive rektor och lärare på skolorna kommer att ge ett mer detaljerat schema för avslutningsdagen.

-Vi hoppas på er förståelse. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen och att vi stöttar våra barn/elever i att få en värdig skolavslutning i dessa annorlunda tider, avslutar Lars.

Senast uppdaterad: 12 maj 2020