Samiskt konstverk pryder kommunhusets entré

Ett samiskt konstverk skapat av konstnären Folke Fjällström har fått en fin plats i entrén till Älvdalens kommunhus.

Samiskt konstverk i entrén till kommunhuset i Älvdalen

Malin Rihpa, samisk samordnare i Älvdalens kommun, vid det samiska konstverket Ledtie.

Konstverket kallas Ledtie och det betyder fågel på sydsamiska. Folke Fjällström är en samisk slöjdare, skulptör och konstnär, erkänd både nationellt och internationellt. Han bor och verkar i Vålådalen i Jämtland.

Malin Rihpa, som är kommunens samiska samordnare, gläder sig över installationen av ”Ledtie”;

Eftersom vi är en samisk förvaltningskommun så är det viktigt att den samiska kulturen synliggörs i hela kommunen.

Enligt lagen om Nationella minoriteter och minoritetsspråk har samiska förvaltningskommuner en skyldighet att stärka och synliggöra den samiska kulturen, den samiska identiteten och de samiska språken.

Det samiska samrådet i Älvdalens kommun har beslutat att använda samiska medel för att köpa in detta konstverk som ett led i det arbetet. Rådet består av politiker samt samiska ledamöter. De har mandat att bestämma över den samiska budgeten i kommunen.

Varmt välkommen att komma och titta på det vackra konstverket, tillverkat i masurbjörk med inslag av renhorn och sydsamisk ornamentik.

Senast uppdaterad: 16 april 2020