Besöksförbud på kommunens äldreboenden

Den 30 mars beslutade regeringen om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april.

Äldre kvinna med telefon

Håll kontakten med dina nära och kära via telefon.

Sedan tidigare har regeringen lämnat en skarp rekommendation mot att besöka äldreboenden. Regeringen har dock sett ett behov av enhetlighet nationellt och inför därför en tydligare reglering som gäller för hela landet.

Besöksförbudet införs för att de som bor på våra äldreboenden är de som mest behöver skyddas från coronaviruset. Förbudet innebär att inga besök får göras på boenden av utomstående eller anhöriga. Enstaka fall, där det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag, kan beviljas besök.

Vi har stor förståelse för att besöksförbudet påverkar många äldre och anhöriga som vill träffa varandra. Det vi måste prioritera nu är att i största möjliga mån skydda hälsan hos de som är mest sårbara.

Fortsätt gärna att ha kontakt med dina nära och kära via telefon. Personalen på våra äldreboenden kommer att göra allt för att underlätta kommunikationen mellan anhöriga och boendet.

Förbudet gäller till och med den 30 juni 2020.

Senast uppdaterad: 3 april 2020