Ytterligare stödåtgärder till företag

Kommunen har tagit fram fler lokala stödåtgärder till företag för att ytterligare underlätta under rådande coronapandemi.

Hand som räcker pengar till en annan hand

Coronasmittan gör att människor ändrar sina konsumtionsmönster och reseplaner och många företag tappar stora intäkter på grund av detta. Älvdalens kommun har beslutat om ytterligare åtgärder för att stödja företagen:

  • Företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden kan kontakta kommunen för bedömning om tidsfrister går att förlänga.
  • Planerad tillsyn anpassas för att minimera belastning på företagen.
  • Restauranger i kommunen har sedan tidigare möjlighet att öppna sina uteserveringar när så önskas. Ansökan till polisen behövs inte för de restauranger eller caféer som har uteservering på egen fastighet.
  • Näringslivskontoret öppnar upp för utökad möjlighet till rådgivning genom Forum Älvdalen för små och medelstora företag som är påverkade av coronavirusets effekter. Här kan du som företagare få information om möjligheter till finansiering, stöd, rådgivning och slussning till de aktörer i länet som arbetar professionellt på daglig basis med att stötta företag.
  • Företag som handskas med livsmedel erbjuds vägledning från kommunens livsmedelsinspektörer.
  • Kontinuerliga samrådsmöten med näringslivets intresseorganisationer och företrädare.

    Tidigare beslutade åtgärder:
  • Företag får vid behov ansöka om anstånd med fakturor och avgifter från kommunen.
  • Kommunen gör allt vi kan för att fakturor från leverantörer av varor och tjänster betalas så snabbt som möjligt.
Senast uppdaterad: 6 april 2020