Inventering av behov av barnomsorg vid eventuell skolstängning

Nu kan du som är vårdnadshavare och jobbar inom samhällsviktig verksamhet göra en anmälan om behov av barnomsorg även om skolan eller förskolan skulle behöva stänga.

Barn som tittar ut frpn lekstugefönster

Det är viktigt att vara medveten om att det ännu inte har fattats något beslut om att stänga skolor och förskolor.

För att hindra smittspridning av coronaviruset kan regeringen eller kommunen fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Ännu finns inget behov av att stänga skolor och förskolor men vi behöver ändå börja planera för vad det skulle kunna innebära. Bland annat behöver vi i förväg veta hur många barn som kommer att ha behov av barnomsorg även om skolorna stängs.

Om du som vårdnadshavare har ett arbete som är nödvändigt för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet kan du anmäla behov av barnomsorg även om det skulle bli en tillfällig stängning av skolorna.

Följande samhällsfunktioner innehåller en eller fler yrkesgrupper eller arbetsområden som har identifierats som samhällsviktiga:

1. Energiförsörjning

 • Kritisk driftspersonal inom elnätsbolag
 • Kritisk driftspersonal inom fjärrvärmeverk

2. Finansiella tjänster

 • Kritisk personal inom bankverksamhet

3. Handel och industri

 • Apotek
 • Livsmedelsbutiker
 • Drivmedelsstationer

4. Kommunalteknisk försörjning

 • VA
 • Väghållning
 • Stadsnät

5. Livsmedel

 • Personal till storkök
 • Kommunal kostenhet
 • Tillsyn av livsmedelshantering

6. Offentlig förvaltning

 • Domstolsverksamhet
 • Begravningsverksamhet
 • HR
 • Lön och bemanning
 • Reception
 • Krisledning
 • Nämndssekreterare
 • Registrator

7. Information och kommunikation

 • Lokalradio
 • Lokaltidning
 • Tidningsdistribution
 • Postverksamhet
 • IT och kommunikation
 • Telekom - Mobiltelefoni
 • Telekom - Bredbandsnät

8. Transporter

 • Kollektivtrafik
 • Transport av material
 • Flygplats (kritisk personal)

9. Militärt försvar

 • Försvarsmakten

10. Sjukvård

 • Sjuksköterska
 • Undersköterska
 • Läkare
 • Biomedicinsk analytiker
 • Labbpersonal
 • Ambulanspersonal
 • 1177
 • Kritisk personal inom administration och ledning
 • Städ

11. Vård och omsorg

 • Sjuksköterska
 • Undersköterska
 • Vårdbiträden
 • Hemtjänstpersonal
 • Personlig assistent
 • Boendestödjare
 • Boendepersonal
 • Socialtjänst
 • Kurator

12. Barnomsorg

 • Förskola
 • Fritids
 • Elevhälsa
 • Viss skolpersonal för distansundervisning

13. Socialförsäkringar

 • Kritisk personal inom försäkringskassan

14. Skydd och säkerhet

 • Polisväsendet
 • Räddningstjänst
 • Larmcentraler
 • Bevakning

Om barnet har två vårdnadshavare, krävs att båda arbetar inom samhällsviktiga verksamheter för att få barnomsorg. Det gäller även vid delad vårdnad av barnet.

Det är ännu inte klart vilka fritids eller vilka förskolor som kommer att hållas öppet. Vi kommer att meddela detta när vi har fått in anmälningarna och inventeringen är klar. Besked kommer i första hand att lämnas via mejl eller ­förskoleappen så det är viktigt att du fyller i korrekta kontaktuppgifter.

Anmäl behov av förskola eller fritids

Gör din anmälan före fredag 3 april.

Vi kommer att använda den anhöriginformation som du redan har lämnat till barnets förskola eller fritidshem.

Information på annat språk

Om det finns behov av att få hjälp med anmälan och information på ett annat språk, kan du kontakta oss.

Senast uppdaterad: 3 april 2020