Älvdalens kommun ställer in företagarfrukost och andra sammankomster

Vi ställer in morgondagens företagarfrukost. Övriga sammankomster fram till och med april kommer att riskbedömas för varje tillfälle. Anledningen är att all personal behövs i den ordinarie verksamheten och för att undvika smittspridning.

Personer som sitter på och lyssnar på en föreläsare

Älvdalens kommun arrangerar regelbundet en mängd möten och arrangemang. Regeringen har i en förordning gått ut med ett förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 500 personer. Älvdalen följer det förbudet gällande risken för smittspridning.

För övriga arrangemang rekommenderar Folkhälsmyndigheten att det görs en riskbedömning för varje arrangemang. Vi följer även detta.

För att vara säkra på att vi klarar våra grunduppdrag – förskola, skola och vård – har kommunen även beslutat att arrangemang kan ställas in för att all personal behövs i vår ordinarie verksamhet.

Vi är en liten kommun och all personal behövs nu på plats, dels för att planera hur vi långsiktigt ska arbeta framöver, dels för att se till att arbetsbelastningen inte blir för stor på vår personal, säger Stefan Linde, kommundirektör.

Beslutet gäller från och med nu och fram till sista april.

Senast uppdaterad: 17 mars 2020