Öppna verksamheter

Vi fortsätter att hålla våra förskolor och skolor öppna. Även våra bibliotek och simhallar håller öppet som vanligt.

Elev som tränar på att skriva i en läxbok

Det är många som är oroliga för smittspridning främst med anledning av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 och vi får många frågor om skolor och förskolor ska fortsätta vara öppna.

Folkhälsomyndigheten och Skolverket har tidigare idag berättat om hur viktigt det är att hålla skolor öppna. Vi följer deras råd och i dag 13 mars är det inte aktuellt att stänga kommunens förskolor och skolor.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever eller personal ska stanna hemma från skolan oavsett om man rest eller inte.

Stanna hemma om du är sjuk!

Som vanligt ska elever som är sjuka och kan riskera att smitta andra stanna hemma från skolan. Det är viktigt att var och en med symtom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Tvål eller handsprit är effektivt mot viruset!

Handtvätt med tvål och vatten eller användning av handsprit är effektivt mot viruset. Ytor kan rengöras med desinfektionsmedel. Det gör att viruset inte längre kan göra en person sjuk.

Senast uppdaterad: 16 mars 2020