Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har ändrat sin riskbedömning om fall av coronavirus i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för att upptäcka nya fall av coronasmitta i Sverige hög men risken för allmän spridning i landet bedöms som låg. Här hittar du mer information och råd till resenärer.

Tar på sig engångshandskar vid vattenkran

Information in English

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

– Det är mycket möjligt att vi upptäcker fall i Sverige där personer smittats utomlands. Samtidigt bedömer vi att risken för allmän spridning i Sverige är låg. Inom hälso- och sjukvården finns det etablerade rutiner för att provta och hantera de fall som upptäcks, säger biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten i ett pressmeddelande.

Ett nytt coronavirus identifierades under januari månad 2020 i staden Wuhan, provinsen Hubei, Kina. Symtomen vid infektion med coronaviruset kan variera från lindriga besvär i form av feber, hosta och muskelvärk till allvarligare lunginflammation.

Fram till och med den 28 februari har Sverige hittills haft sju påvisade fall av sjukdomen covid-19 som orsakats av coronaviruset SARS-CoV-2. Folkhälsomyndigheten bedömer att risken är hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Däremot bedöms risken för allmän smittspridning i Sverige fortfarande som låg.

Så hanterar kommunen spridningen av coronaviruset

Älvdalens kommun följer löpande händelseutvecklingen och deltar på regelbundna samverkanskonferenser med bland annat Länsstyrelsen, Region Dalarna och övriga dalakommuner. Länsstyrelsen har löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna och förmedlar informationen till kommunerna. Det är smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Råd till resenärer

Den som har varit i Iran, Sydkorea eller i vissa områden i Kina och Italien rekommenderas att vara uppmärksam på luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber och ringa sjukvården 1177 vårdguiden Länk till annan webbplats. för bedömning.

Rekommendationerna gäller

  • Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår
  • de italienska regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto
  • Iran
  • Sydkorea.

Råd vid resor till Kina

Utrikesdepartementet, UD, avråder från icke nödvändiga resor till Kina, med undantag för Hongkong och Macao. UD avråder sedan tidigare från alla resor till provinsen Hubei. Avrådan gäller tills vidare.

Så undviker du smitta

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.
Senast uppdaterad: 28 februari 2020