Tyck till om nya gång- och cykelvägar och  bostäder i området vid Villavägen

Älvdalens kommun tar nu fram en ny detaljplan för Villavägen och området runt omkring Villavägen i nordvästra delen av Älvdalens tätort. Du har möjlighet lämna dina ideér och synpunkter under samrådstiden.

Bild på vägskylt för gång- och cykelbana

Den nya detaljplanen för området vid Villavägen utgör första etappen i arbetet för ett nytt gång- och cykelstråk genom hela Älvdalens tätort. Den nya detaljplanen ger också möjlighet till nya bostäder och utveckling av de byggnader som finns i området idag.

Du kan lämna dina synpunkter och ideér under detaljplanens samrådstid 25 februari till 31 mars 2020.  Tänk på att du behöver lämna in dina synpunkter och ideér skriftligt för att du senare i planprocessen ska ha rätt att överklaga beslutet.

Senast uppdaterad: 4 mars 2020