Älvdalens kommun med i hemlig försvarsövning

Kommunens krisledningsstab deltog tidigare denna månad i länets första totalförsvarsövning sedan 80-talet. Övningen är en del av den nationella totalförsvarsövningen TFÖ2020.

Pege Anersson, beredskapssamordnare och Mariana Resar Bogg, stabschef i kommunens krisledningsstab.

Pege Anersson, beredskapssamordnare och Mariana Resar Bogg, stabschef i kommunens krisledningsstab.

I största hemlighet genomfördes övningen tillsammans med Mora, Orsa, Vansbro och Leksands kommuner med tillhörande räddningsförbund, Försvarsmakten, Länsstyrelsen, Region Dalarna och Polisen.

I Totalförsvarsövning 2020 övar och testar Sverige beslutskedjor på alla nivåer. Från regeringens beslut om höjd beredskap, till kommunernas ansvar för ransonering av livsmedlen. Målet är att stärka Sveriges förmåga att stå emot ett väpnat angrepp, säger Alexander Helgesson, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län och ansvarig för att koordinera övningsaktiviteterna i länet, i ett pressmeddelande från Länsstyrelsen Dalarna.

Totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret. Det är inom det civila försvaret som kommunen har sina uppgifter. Till exempel ska kommunen se till att samhällsviktiga verksamheter som vård, skola och omsorg fungerar även under höjd beredskap och krig. Under övningen diskuterades olika frågeställningar utifrån de lagar som aktualiseras om regeringen beslutar om höjd beredskap.

Det var en bra och upplysande övning med många nya frågor som vi fick diskutera. Jag kan bara konstatera att vi som kommun har stora utmaningar i händelse av ett angrepp mot Sverige, säger Mariana Resar Bogg som är stabschef för kommunens krisledningsstab.

För att inte sprida information som rör våra förmågor och brister inom totalförsvaret fick ingen ta med teknisk utrustning in i rummet. Det gjorde att diskussionerna kunde föras fritt.

Jag upplevde en stor vilja att sätta sig in i situationen och ett stort engagemang för att besvara de olika frågeställningarna. Det är bra att både politiker och tjänstepersoner från olika aktörer får öva tillsammans. Vi har mycket att lära av varandra och det blir lättare att hjälpas åt även om vi har olika uppdrag, säger Pege Andersson som är beredskapssamordnare i Älvdalens kommun.

Det var en intensiv och lärorik dag och bland mycket annat tar jag med mig det goda samarbetet som vi hade i rummet och det professionella sätt som Länsstyrelsen förberett och genomfört övningen på, avslutar en mycket nöjd Pege.

Nu återstår arbetet att sammanställa alla frågor, finna svar och förslag på lösningar. Därefter fortsätta planeringen för hur kommunens organisation ska fungera under exempelvis höjd beredskap.

Senast uppdaterad: 31 januari 2020