Vad händer i projektet Wilum og Bellum?

Det händer mycket i Wilum og Bellum, projektet som ska utveckla, bevara och revitalisera det älvdalska språket bland framför allt barn och unga.

Elever på Rots skola med sin matsedel som finns både på svenska och älvdalska

Elever på Rots skola kan nu läsa sin matsedel både på svenska och älvdalska

Varje tisdagsmorgon hålls älvdalskalektioner för högstadieelever i Hedforsgården (”Baureð”). Lärare är volontärer och personal i projektet. Eleverna är flitiga och måna om att lära sig mer älvdalska för att kunna föra språket vidare till kommande generationer.

Skolmatsedel på älvdalska

Intresset för det lokala språket tycks bara växa. Personalen på förskolor och skolor hittar ständigt på nya idéer om vad de kan göra för att främja språket. En nyhet är att skolans matsedel nu finns både på svenska och älvdalska.

- Det var inte alltid det lättaste att översätta alla maträtter, berättar projekt Wilum og Bellums ungdomssamordnare Emil Eriksson.

– Många maträtter är nya och har inte funnits i Älvdalen längre tillbaks.

Språkforskaren Stefan Jacobsson Schulstad, har dock gjort ett bra jobb.

På fredagen besökte vi skolan i Rot där det serverades ”Kebabgryta med ris”. Den älvdalska översättningen var: ” Kuotjeð min stjyrvlaðtjyötį og risę ”.

Fördelar med flerspråkighet

Universitetslektor Yair Sapir, sedan många år en av de mest aktiva förkämparna för älvdalska språket på nationellt och internationellt plan, har åter varit i Älvdalen, inbjuden av projekt Wilum og Bellum.

På tisdagskvällen höll han ett föredrag i Hedforsgården om hur man som vuxen och förälder kan stötta barnen så att de behåller vårt unika och vackra språk.

Han pratade bland annat om flerspråkighetens fördelar:
- Flerspråkiga barn blir duktigare också i andra ämnen, de blir intresserade av kultur, historia och traditioner och språket sätter området på kartan, sa han bland annat.

En föräldragrupp har startats och tisdagen den 28 januari har man sitt första möte. Det är viktigt att man stöttar och uppmuntrar varandra och sina barn att använda älvdalskan i alla situationer. Projektet kan bidra med verktyg och tips. Vill du också vara med i föräldragruppen? Kontakta projektledare Ing-Marie Bergman.

Följ projektets arbete på Wilum og Bellums Facebooksida. Länk till annan webbplats.

Föreläsning flerspråkighet Yair Sapir

Universitetslektor Yair Sapir föreläser om flerspråkighetens fördelar

Senast uppdaterad: 27 januari 2020