Nya översiktsplanen - en vision för framtiden

Älvdalens kommun har en ny översiktsplan. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ska vara vägledande för hur bland annat mark- och vattenområden, bebyggelser, service, infrastruktur och allmänna intressen ska bevaras, användas och utvecklas fram till år 2030.

Kommunalrådet Kjell Tenn håller i Översiktsplanen

Kjell Tenn, kommunalråd i Älvdalens kommun

Arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen har varit stort och gediget, och  många av kommunens tjänstepersoner, kommunmedborgare, politiker och andra myndigheter har varit engagerade. Den nya översiktsplanen har fastställts av kommunfullmäktige och vann laga kraft den 30 oktober 2019.

Jag är mycket glad över att kunna presentera en ny översiktsplan för 2019-2030. 419 sidor med genomarbetad vägledning och information som kommer att vara vägvisare för fortsatt utveckling av vår fantastiska kommun, säger kommunalrådet Kjell Tenn.

Översiktsplanen innehåller flera olika delar, bland annat kan du läsa om

  • hur kommunen vill använda eller bevara olika mark- och vattenområden
  • kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas
  • andra kommunala, regionala och nationella planer och mål som har betydelse för kommunens utveckling
  • hur kommunen planerar att tillgodose framtidens behov av bostäder
  • LIS-områden, landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Senast uppdaterad: 17 december 2019