Nya rutiner för leverans av matlådor till hemmen

Älvdalens kommun kommer inte längre att leverera matlådor till hemmet. Uppgiften är inte en grundverksamhet för kommunen, och nu bjuds istället näringslivet in för att skapa större valfrihet och billigare matlådor för de personer som behöver hemleverans av mat.

Matlådor med grönsaker

I Älvdalens kommun är det Kostenheten som gör matlådorna och hemtjänsten som kör ut matlådorna. Det handlar om cirka 70 personer totalt i kommunen som idag har insatsen genom beslut av biståndshandläggare. Matlådorna har haft ett fast pris och möjlighet att kunna välja maträtt varit begränsad.

Nämnden för social myndighetsservice, där Älvdalen ingår tillsammans med Mora och Orsa kommuner, har nu beslutat att sluta med hemleverans av matlådor. Den som är i behov av att få hem lunchmat kommer kunna lösa detta på andra sätt genom att handla direkt från butik. Just nu pågår ett arbete där man undersöker vilka alternativa lösningar som finns i våra kommuner och där näringslivet förfrågas om möjligheter att vara delaktiga.

- Det här ett beslut som vi tror blir både bättre och billigare för den enskilde, säger Anette Eriksson (S), ordförande i den gemensamma nämnden för social myndighetsservice för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2019