Dalabiblioteken – ett större bibliotek för alla i Dalarna

Snart kan alla som använder Dalarnas bibliotek låna och lämna på vilket bibliotek som helst i länet. ”När man samarbetar och delar med sig så blir det bättre för alla, säger Ann-Sofie Köpmans, Länsbibliotek Dalarnas samordnare för Dalabiblioteken.

Personer som lånar böcker i Dalabiblioteken

Biblioteken i Dalarna ska få en gemensam webbplats där det går att söka efter och beställa material som finns på alla Dalarnas bibliotek.

Biblioteken i Dalarna ska få en gemensam webbplats där det går att söka efter och beställa material som finns på alla Dalarnas bibliotek. Det innebär att alla i Dalarna med ett bibliotekskort, oavsett hemort, får tillgång till alla böcker, skivor, filmer och tidskrifter som finns på länets olika bibliotek och kan hämta ut det på sitt hembibliotek.

- Det är en demokratifråga att alla har tillgång till bra bibliotek, var man än bor, säger Maria Törnfeldt, länsbibliotekschef vid Region Dalarna. Därför satsar regionen tillsammans med Dalarnas kommuner nu på att dalfolket ska få ett större bibliotek. När vi samarbetar om resurserna så når vi lite längre än vad var och en gör på egen hand.

Förutom att utbudet blir mycket större och att en älvdaling kommer kunna hämta en bok som ägs av Avesta bibliotek på sitt närmaste bibliotek kommer köer på efterfrågade böcker också att kunna betas av snabbare. Det blir även lättare att se vilka program och evenemang som erbjuds på de olika biblioteken. Visionen är även att fler ska kunna ta del av bibliotekens digitala tjänster, som till exempel streamad film och e-böcker.

Den 23 oktober samlas all personal som jobbar på Dalarnas kommunbibliotek i Medborgarhuset i Vansbro för en kick off för samarbetet.

- Vi välkomnar 170 personer hit till Vansbro, säger Monica Danielsson, kultur- och bibliotekschef i Vansbro. Vi som är chefer för biblioteken har planerat länge för bibliotekssamarbetet, men nu är det dags för personalen att få lära känna varandra och dela inspiration och idéer.

Pia Eskola, biblioteksledare i Säter, stänger Säters bibliotek för att ta med alla sina medarbetare till Vansbro:

- Vi vill visa hur många vi är som varje dag ser till att Dalarnas invånare kan gå till bra bibliotek. Tillsammans når vi fler, helt enkelt. Alla kan bidra och alla kan vinna.

Vilket datum den nya gemensamma webbplatsen lanseras är ännu inte klart.

- Just nu håller vi på att upphandla ett gemensamt datasystem som ska hålla reda på alla böcker och allt material. Vi ligger också i startgroparna för en gemensam webbplats och det är många detaljer som ska lösas innan de systemen är på plats, berättar Ann-Sofie Köpmans.

– Om lite mer än ett år hoppas vi att Dalabiblioteken är igång på riktigt.

Fakta: Dalabiblioteken

Dalabiblioteken är ett samarbete mellan kommunernas bibliotek i Dalarna där varje kommun bidrar med sina biblioteksresurser. Genom ett gemensamt biblioteksdatasystem och en gemensam bibliotekswebb kommer länets olika bibliotek kunna dela sitt material med varandra. Visionen är att dalfolket får tillgång till alla bibliotekens böcker, medier och annat material, oavsett var i länet de bor – och uppleva det som ”ett bibliotek”.

Länsbibliotek Dalarna hör till Region Dalarnas Kultur- och bildningsförvaltning. Uppdraget är att vara ett stöd för samarbete och utveckling för biblioteken i länet.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2019