Ny plan för fortsatt hög kvalitet inom äldreomsorgen

Utvecklingen av äldreomsorgen i Älvdalens kommun är en av framtidens stora utmaningar och en av de politiskt viktigaste frågorna. Därför behövs en långsiktig och hållbar plan för äldreomsorgen som årligen utvärderas och uppdateras.

Yngre hand håller över ett äldre par händer.

Älvdalens kommun står inför en framtid med en befolkning som blir allt äldre och antalet personer som kommer att vara i behov av vård och omsorg kommer att öka. Att säkerställa en god, värdig och för individen anpassad vård och omsorg tillhör en av kommunens allra viktigaste uppgifter.

Äldreomsorgsplanen är framtagen i en process under åren 2017–2018. Deltagare i processen har bland andra varit enhetschefer inom vård- och omsorgsförvaltningen från hemtjänst, särskilt boende, hemsjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Ekonomienheten har bidragit med de statistiska underlagen och prognoserna. Representanter från PRO och SPF via Samverkansråd för pensionärer och funktionsnedsatta har varit aktivt delaktiga i en referensgrupp. Även Samverkansråd för ungdomsfrågor har varit remissinstans.

Det är vår övertygelse att vi på ett systematiskt, strukturerat och hållbart sätt kommer att kunna leda utvecklingen av äldreomsorgen i Älvdalens kommun i en riktning med allt högre kvalitet. Alla invånare i vår kommun ska kunna åldras med värdighet och glädje, säger Elisabeth Fransson som är förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen.

Äldreomsorgsplan 2019-2030 , 1.7 MB.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2019