Europarådet stöttar älvdalskan

Representanter från älvdalskaprojektet Wilum og bellum och föreningen Ulum Dalska har träffat Europarådets språkliga expertkommitté.

Möte med Europarådet.

Vid ett långt möte med Europarådets språkliga expertkommitté lade älvdalingarna fram sina argument för ett erkännande av älvdalska språket som just ett språk.Närmast sitter Emil Eriksson, Ing-Marie Bergman, Yair Sapir och Ulla Schytt från Ulum Dalska och projektet Wilum og Bellum. Vid motsatta bordet sitter från vänster språkliga expertkommitténs ledamöter Sixto Molina, Gabor Kardos, Aleksandra Oszmianska-Pagett och Jarmo Lainio. Vid flankbordet de två tolkarna Louise Ratford och Ann Albrecht.

Det är inte bara i Älvdalen som Ulum Dalska och älvdalingarna kämpar för att rädda det unika och hotade språket älvdalska.

Nyligen besökte en delegation från Älvdalen och Köpenhamn Stockholm där man argumenterade för att språket ska bli erkänt som ett regionalt språk enligt den så kallade Minoritetsspråkskonventionen som Sverige har lovat att rätta sig efter.

Europarådet, som står bakom Den Europeiska konventionen för minoritets- och regionala språk, kommer till Sverige vart tredje år för att kontrollera hur Sverige sköter sig när det gäller att skydda de språk som finns inom landet och som ligger under denna konvention.

Vid de senaste besöken har Europarådets språkliga expertkommitté bett att representanter för älvdalskan ska komma till Stockholm och berätta hur älvdalingarna anser att Sverige sköter sig.

Vid det senaste besöket ställde Emil Eriksson, Ing-Marie Bergman, Ulla Schytt och Yair Sapir från högskolan i Kristianstad upp.

Kommitténs ledamöter var mäkta imponerade över hur långt älvdalingarna har kommit i sin kamp för att rädda och revitalisera språket.

Om några månader kommer expertkommitténs rapport efter besöket. Ett flertal gånger har de uppmanat den svenska regeringen att vetenskapligt undersöka om inte älvdalskan är ett språk. Men den svenska staten har hittills vägrat att göra detta.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2019