Gemensam uppvaktning av medarbetare och avtackning av pensionärer

Den traditionella trerättersmiddagen för de pensionärer som går eller har gått i pension under året och för de medarbetare som har arbetat 25 år inom Älvdalens kommun blev en mycket trevlig kväll.

2019 års jubilarer och pensionärer

Pensionärer, blivande pensionärer och jubilarer som arbetat 25 år i kommunen tillsammans med respektive chef.

Uppvaktningen hölls på Hotell Älvdalen tisdagen den 8 oktober. Kvällen började med fördrink och mingel. Därefter hälsade kommundirektör Stefan Linde alla välkomna till bords. När sedan den goda middagen var avdukad höll Stefan tal och delade ut blommor till var och en.

I 25 års tid, vilket är lika med sex mandatperioder, har ni arbetat i Älvdalens kommun. Under dessa år har ni lärt upp kommunalråd, politiker och medarbetare och gett dem ännu bättre förutsättningar att klara sina uppdrag. Det är ni som står för stabiliteten på arbetsplatsen med den lojalitet som ni visar mot kommunen, säger Stefan stolt i sitt tal till 25-års jubilarerna.

Jag vill önska alla er som valt att börja sin pension all lycka i framtiden och hoppas ni får en underbar tillvaro. Tack för allt ni har gjort för Älvdalens kommun, säger en rörd Stefan när han alldeles extra tackar alla nyblivna pensionärer.

Samtliga inbjudna kunde dessvärre inte delta vid middagen men blir uppvaktade eller avtackade vid annat tillfälle. Alla jubilarer och pensionärer kommer även att få var sin gåva från kommunen som delas ut av respektive chef.

Medarbetare som arbetat sammanlagt 25 år i kommunen

Yvonne Eriksson
Inger Spritt
Marie Johnsson
Inga-lill Persson
Jan-Olov Nylund
Petra Hermansson
Hillevi Ädling Hedlund
Pernilla Wennbom Eriksson
Helena Hården
Tomas Nord

Pensionärer och blivande pensionärer

Kurt Johansen
Ewa Nylander
Karin Frost
Carin Nyström
Elisabeth Olsson
Yvonne Teght
Karin Skottheim
Eva Jensen
Ann-Sophie Wiklund
Mona Lindell

Senast uppdaterad: 14 oktober 2019