Baltic Triangle – internationellt ungdomsutbyte

Baltic Triangle – ett internationellt utbyte för ungdomar från Älvdalen, från Älvdalens vänort Schönberg i Tyskland och Schönbergs vänort i Estland, Haljala.

Vattenfall ungdomar

Projektdeltagarna framför Njupeskärs vattenfall i Fulufjällets Nationalpark

Sammanlagt 36 ungdomar och 6 ledare deltog i utbytet. Syftet med projektet är att deltagarna ska få ett vidgat globalt perspektiv, att de ska växa som individer och utveckla sina språkkunskaper. De ska lära sig mer om Europeiska Unionen och få en ökad interkulturell förståelse för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Utbytet ska också bidra till att den sociala kompetensen hos projektdeltagarna höjs och i projektet tränas samarbetsförmåga, tolerans och respekt, något som deltagarna har nytta av i framtiden.

Finansieringen kommer från Erasmus+, ett EU- program för utbildning, ungdomar och idrott.

Veckan inleddes i norra kommundelen där alla bodde tillsammans i stugor på Idre Fjäll. De första dagarnas program bestod av teambildningsövningar för att lära känna varandra, utomhusaktiviteter, besök i samebyn, vandring till Njupeskär med mera.

Under andra halvan av veckan bodde eleverna från Estland och Tyskland hos värdfamiljer i Älvdalen och omkringliggande byar. För många var det en ny och spännande erfarenhet och för många ganska pirrigt.

Eleverna från de olika länderna hade ansvar för varsin kväll då de skulle presentera sitt land med exempelvis traditioner och matkultur. De svenska ungdomarna valde att bland annat visa upp Luciafirande. Estländarna lärde ut sitt språk estniska och några danser. Tyskarna förevisade halmslöjd som är typisk för regionen de kommer ifrån. Efteråt arrangerades en landskamp i att skapa den bästa halmfiguren.

En dag ägnades åt tema entreprenörskap och hållbar turism. Här gavs exempel på småskalig turism och eleverna fick tips om hur man ska tänka om man vill starta eget företag på landsbygden. Som en del av projektet kommer alla deltagande ungdomar att få ett Youthpass, ett slags certifikat som visar vad eleverna har lärt sig under processen i projektet. Certifikatet kan ungdomarna ha nytta av när de i framtiden söker jobb.

När hemresan närmade sig hade det nervösa pirret ersatts av spirande och varm vänskap och ungdomarna hade svårt att skiljas från sina nyfunna vänner.


Vi frågade eleverna vad de tyckte om veckan och här bjuder vi på några citat:

”Den bästa veckan i mitt liv hittills.”

”Jag har fått så många nya vänner.”

”Min engelska flyter mycket bättre nu.”

”På köpet har jag lärt känna fler ungdomar i andra klasser än min egen på skolan.”

”Jag har fått vara turist i min egen kommun och fått se och uppleva saker som jag aldrig gjort eller sett förut.”

”This was the coolest week ever.”

"A very nice week of interesting events and different people."

"Awesome experience with lots of great people."

"Great program, amazing week, very nice families and excellent experience."

"Fantastic beautiful experience."

"Will be remembered for eternity."

"Deeply impressed by wonderful nature."

”I got to meet so many new awesome people!”

”I saw so many wonderful places and people.”

”It was a lot of fun.”

”I got to meet some of the kindest and best people.”

”Nature in Sweden is VERY beautiful.”

”I got soooooo many new friends from different countries!”

”It was so much fun, that my insides is still hurting from all the laughter.”

”I miss my new friends already”

”My English has improved.”

Senast uppdaterad: 3 oktober 2019