Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Synliga oljerester på Åsendammens vattenyta

Resterna efter ett oljeläckage vid Trängslets kraftstation kan synas på Åsendammens vattenyta.

Igår tisdag 27 augusti skedde ett oljeläckage vid Trängslets kraftstation. Oljan läckte ut i vattnet i samband med ett tekniskt fel vid kraftstationen. Felet är åtgärdat, och såväl brandkåren som kommunens miljöenhet har varit ut på platsen tillsammans med ansvariga för Trängslets kraftverk. Rester efter läckaget kan ses som ett oljeskimmer på Åsendammen, och eventuellt även längre nedströms i Österdalälven.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2019