Gunnar Nyström tilldelas språkpriset Övdals-byönn

Gunnar Nyström från Uppsala får 2019 års språkpris Övdals-Byönn på 10 000 kronor.

Prisutdelning av 2019 års språkpris Övdals-byönn. Från vänster Peter Egardt, Älvdalens kommun, pristagaren Gunnar Nyström, Roger Dalsten, Coop mitt och Karin Trapp, Ulum dalska.

Prisutdelning av 2019 års språkpris Övdals-byönn. Från vänster Peter Egardt, Älvdalens kommun, pristagaren Gunnar Nyström, Roger Dalsten, Coop mitt och Karin Trapp, Ulum dalska.

Gunnar Nyström från Uppsala får 2019 års språkpris Övdals-Byönn på 10 000 kronor. Han kom som 16-åring till Älvdalen för det älvdalska språkets skull och har sedan dess haft stort intresse för älvdalskan.

Efter ett helt yrkesliv med bland annat ordbok över alla Sveriges dialekter har han skapat en kunskapsbas över dalmålen i allmänhet och älvdalskan i synnerhet, som inte har sin motsvarighet någon annan stans.

Jag är glad och hedrad över att få ta emot priset även om jag tycker att det är jag som borde ge Älvdalen ett pris istället som har gett mig så mycket, säger Gunnar med stor ödmjukhet.

Efter att ha praktiskt taget ”växt upp” med äldre människor i byarna väster om älven har han lärt sig en otroligt vacker och nyansrik älvdalska. Tillsammans med sina akademiska kunskaper har han varit med och tagit fram grammatiken (600 sidor, utgiven 2012 av Bengt Åkerberg) och många av de böcker och andra produktioner som producerats på älvdalska. Han har även kartlagt språken i våra byar.

Det jag hoppas är att jag med mina forskningsinsatser har bidragit till språkets bevarande, men det är andra som bidrar med förnyelsen av språket, avslutar Gunnar sitt tacktal.

Genom sin stora kunnighet och ödmjukhet är hans deltagande i arbetet för att bevara och revitalisera det älvdalska språket av största värde.

An ir wätästn auti ollum – världsbäst på övkallmåled alla kategorier

Senast uppdaterad: 14 augusti 2019