Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Dags att ansöka om busskort för skolskjuts

Barn som går i förskoleklass eller grundskola och bor tillräckligt långt från skolan kan få gratis busskort. Du som har barn som ska börja i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 ska ansöka om busskort redan nu.

Skolbuss från Dalatrafik på väg till skolan med elever

Skolresor gäller från hemmet där barnet är skrivet och till den skola som du har blivit anvisad enligt närhetsprincipen, det vill säga den skola som ligger närmast till ditt hem. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut.

Senast uppdaterad: 26 juni 2019