Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Dags att ansöka om busskort för skolskjuts

Barn som går i förskoleklass eller grundskola och bor tillräckligt långt från skolan kan få gratis busskort. Du som har barn som ska börja i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 ska ansöka om busskort redan nu.

Skolbuss från Dalatrafik på väg till skolan med elever

Skolresor gäller från hemmet där barnet är skrivet och till den skola som du har blivit anvisad enligt närhetsprincipen, det vill säga den skola som ligger närmast till ditt hem. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut.

Senast uppdaterad: 26 juni 2019