Badvänligt vatten i Nässjön

Kommunens prover från Nässjön visar att vattnet är tjänligt att bada i.

Vy över Nässjön, blått vatten med berg och några hus på andra sidan sjön

Under våren har Nodava haft problem med bräddning av avloppsvatten vid den pumpstation som finns i byn Liden, intill Nässjön. För att ta reda på badvattenkvalitéten i sjön tog kommunen den 4 juni vattenprover vid två olika platser, dels vid Lidens badplats och dels på andra sidan Nässjön vid byn Näset.

Båda badvattenproverna var tjänliga, vilket betyder att halten av bakterier i vattnet är lågt nog för att du ska kunna bada i sjön utan att det ska vara någon hälsorisk. 

Senast uppdaterad: 11 juni 2019