Krafttag för att motverka spridning av alkohol, tobak och narkotika bland ungdomar

Under våren har Älvdalens kommuns samarbete med flera olika aktörer resulterat i föreläsningar och utbildningar, temavecka på högstadiet och fortsatt arbete inom Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Pappershjärtan på vägg, med texten "Vad är kärlek för dig?"

Den 28 mars genomfördes föreläsningar och utbildning om "Sant eller falskt i Älvdalens kommun om tobak, alkohol och droger". Totalt deltog 250 stycken vårdnadshavare/föräldrar, personal och allmänhet från hela kommunen. Deltagarna fick bland annat information om

  • barn och ungas användning av tobak, alkohol och droger i Älvdalen
  • droger och deras påverkan på kroppen
  • att du är viktig som förälder och anhörig
  • vart du vänder dig vid oro för barn och ungdomar i din närhet
  • att du alltid kan tipsa polisen
  • varför det är viktigt att polisanmäla.

Dagen arrangerades i samverkan mellan Älvdalens kommun, Polisen, Länsstyrelsen, Familjenätet, Bion-Älvdalen IOGT-NTO, Föräldraföreningen Farsor & Morsor på byn och FMN- föräldrar mot narkotika, Tinyfonden och IQ.

Det är viktigt att stärka föräldrarna i att de gör skillnad, och att de är viktiga i deras barns liv. Genom att bygga upp goda relationer med våra barn och andra föräldrar blir vi starka tillsammans, kan hjälpas åt och har lättare att stötta varandra, säger Lina Håmås, folkhälsostrateg på Älvdalens kommun och en av dagens arrangörer.

Att bygga upp goda relationer och stärka varandra är viktigt även för våra barn och ungdomar. Högstadiet i Älvdalen hade en temavecka i början av maj. Temaveckan gick under namnet ”Kärleken är fri” och handlade om kärlek, barnkonventionen och att synliggöra barns och ungdomars rättigheter till ett liv fritt från våld, hot och övergrepp. Under temaveckan samverkade skolan bland annat med Rädda Barnen och Polisen. Eleverna fick lyssna till föreläsningar, sitta ner och samtala med de olika aktörerna och skapa egna alster på tema kärlek.

I Älvdalens kommun finns Brottsförebyggande Rådet, ett råd med representanter från skola, vård- och omsorg, gymnasiet, polisen med flera. Tre gånger per år träffas Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, men varje månad träffas en arbetsgrupp för att sammanställa en aktuell lägesbild om sociala risker i kommunen. Exempel på sociala risker kan vara skadegörelse, klotter, buskörning, otrygghet och förekomst av alkohol och droger bland barn och ungdomar. Arbetet utgår från samverkans­överenskommelsen mellan Älvdalens kommun och lokalpolisområde Mora.

Du kan läsa mer om BRÅ och samverkan med kommunpolis på sidan Brottsförebyggande arbete.

Senast uppdaterad: 5 juni 2019