Älvdalens bibliotek först i Dalarna med Meröppet

Som första bibliotek i Dalarna blir Älvdalens bibliotek Meröppet och förhoppningen är att öka tillgängligheten till kommunens bibliotek.

Låntagare testar meröppet på Älvdalens bibliotek

Elin Grönberg testar Meröppet på Älvdalens bibliotek

Från 1 maj kan alla som registrerat sig som Meröppetanvändare besöka biblioteket i Älvdalen klockan 06-22 alla dagar i veckan. Många kommuner i landet har infört Meröppet, men Älvdalens bibliotek blir först ut i Dalarna att erbjuda Meröppet. Längre fram kommer även Särna och Idre bibliotek att bli Meröppna.

Med ett Meröppet bibliotek blir det lättare för besökaren att hitta passande tider för att ta del av bibliotekets utbud. Med hjälp av en tagg, pinkod och bibliotekskort kan besökaren öppna dörren och låna, lämna tillbaka, lämna och hämta reserverade böcker samt använda datorer. Meröppet ger också ökad möjlighet att använda biblioteket som social mötesplats även utanför ordinarie öppettider och på vissa meröppna bibliotek har kommuninvånarna startat stickcaféer och bokcirklar.

Syftet med Meröppet är att öka tillgängligheten till kommunens bibliotek. Vi hoppas nå ut till nya besökare som inte kan komma till oss idag på grund av att de arbetspendlar och inte hinner komma till biblioteket under ordinarie öppettider. Nu kan de komma sena kvällar eller på helgen. Visserligen är det ett ansvar att få tillgång till biblioteket när det är obemannat men vi tror att kommuninvånarna bryr sig om sitt bibliotek och tar hand om det, säger Karin Rytter, arbetsledare på biblioteket.

Meröppet har testats under några veckor innan införandet och samtliga av testpersonerna har varit mycket nöjda med tjänsten och responsen har endast varit positiv. Elin Grönberg och Emma Rytter är två av personerna som ingått i testgruppen:

Jag tycker att det passar mig fantastiskt bra att kunna gå till biblioteket när det passar mig och min familj. Det är skönt att slippa hålla reda på öppettider, säger Emma Rytter.

Det är smidigt att kunna gå till biblioteket när man vill och för min del har det blivit fler biblioteksbesök sedan biblioteket blev Meröppet, säger Elin Grönberg.

Vi kan redan nu se att intresset är mycket stort både bland redan befintliga och nya biblioteksbesökare att få bli Meröppetanvändare. Det här är jättekul och vi hoppas att Meröppet kommer att göra att fler vill och kan besöka våra bibliotek säger Karin.

Senast uppdaterad: 29 maj 2019