Fortsatt gott företagsklimat i kommunen

Kommunen fortsätter sitt arbete med att vara en attraktiv företagskommun genom bland annat projektet främjande myndighetsutövning.

Sammanfattande omdöme över företagsklimatet i kommunen i en tabell från Svenskt näringsliv.

Sammanfattande omdöme över företagsklimatet i kommunen i en tabell från Svenskt näringsliv.

Årligen skickar Svenskt Näringsliv ut en enkät till ca 60 000 företag i Sverige för att ta temperaturen på företagsklimatet.

Cirka 200 företag samt kommunfullmäktigepolitiker i Älvdalens kommun fick möjligheten att besvara årets enkät.

Syftet med enkätundersökningen och rankingen är att skapa förutsättningar för diskussion och dialog utifrån de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Enkäten tillsammans med statistik anger kommunens företagsklimat, Älvdalens kommun har sedan 2015 förbättrat sin ranking, men tappade några enheter i det sammanfattande omdömet för 2019 som ligger på 3,66 jämfört med 2018 års resultat på 3,74.

Kommunen fortsätter sitt arbete med att vara en attraktiv företagskommun genom bland annat projektet främjande myndighetsutövning där målet är att underlätta för företagare att göra rätt och att de ska uppleva hög service och vägledning i kontakten med kommunens tjänstepersoner.

Bland dem åtgärder som kommunen bör prioritera kan vi utläsa att fler bostäder är av stor betydelse.

Läs mer på foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 28 maj 2019