Centrumutveckling i Idre

Älvdalens kommun har påbörjat ett långsiktigt arbete för att förbättra offentliga miljöer i centrala Idre. Med hjälp av olika åtgärder vill vi tillsammans med näringen skapa ett centrum som är attraktivt och inbjudande - en plats där människor som bor eller besöker centrum, vill vistas.

Kartbild över centrala Idre från workshop om centrumutveckling

Kartbild från workshop om centrumutveckling i Idre

Under onsdagen 22 maj träffades ett 30-tal inbjudna fastighetsägare, politiker, företagare, tjänstepersoner från kommun och trafikverket för en stadsvandring med efterföljande workshop. Under den timmeslånga reflektionspromenaden stannade grupperna till vid tio centrala platser i Idre för att reflektera över hur området ser ut idag, hur människor rör sig och vilka möjligheter till förbättringar som finns.

Återkommande kommentarer från vandringen var önskningar att se över trafiksituationen, fler parkeringar, offentliga toaletter, bredare trottoarer, en lekplats och busshållplats med väntsal. Det fanns även visionära idéer om en strandpromenad, utökad handel med café, bageri, kontorshotell, bryggor, båthamn, badstrand, torg, ny informationspunkt, handelsbodar, skoterparkering, utegym och försköning av befintliga fasader.

Efter vandringen genomfördes en workshop där deltagarna fick analysera möjligheter och utmaningar kopplade till centrum utifrån fem gruppers behov: barn och ungdomar, besöksnäring, företag, permanentboende samt säsongsarbetare.

En spännande eftermiddag och kväll, med givande och intressanta samtal.

Nästa steg blir en stadsvandring för allmänheten den kommer ske i augusti/september.

Senast uppdaterad: 27 maj 2019