Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Onsdagsräkning, val till Europaparlamentet

Valnämndens preliminära rösträkning sker onsdagen den 29 maj kl. 09.00 i kommunhuset i Älvdalen, rum Postiljonen. Sammanträdet är offentligt och resultatet av nämndens rösträkning är preliminärt.

Senast uppdaterad: 21 maj 2019