Växt- och vänskapsodling

Det länsstyrelsefinansierade projektet Växt- och vänskapsodling rullar vidare. Förra sommaren hann några få odlare komma i gång med sina odlingslotter. I år är det betydligt fler.

Odlingslotter

Så här i mitten av maj börjar det bli dags att plantera sina frön och så småningom förodlade grönsaker och blommor.

Projektledare för projektet är Tomas Pettersson och tillsammans med Hans Rosdal har han samlat intresserade odlare för att utbyta erfarenheter, starta upp en odlingsförening och jobba tillsammans med växt- och vänskapsodling på det nya området vid Andvägen.

Syftet med projektet är att få människor att mötas på ett naturligt sätt för att underlätta etablering av nyanlända i samhället. Genom att arbeta tillsammans med odlingslotter byggs relationer och både växter och vänskap odlas. Svenskar och nyanlända kan lära av varandra och dela kunskaper och erfarenheter kring odling.

Förutom odlingslotter, som förfinar det tidigare igenväxta området vid Andvägen, planeras bollplan, lekplats och bouleplan. Trevliga och trivsamma ytor för gemenskap kommer att skapas, bl.a. grillplats, bord och bänkar. Hela området ska fungera lite som ett ”vardagsrum” utomhus.

Målgruppen för projektet är både nyanlända och älvdalingar som bor i hyreslägenhet. Projektet är ett samarbete mellan Älvdalens kommun, hyresgästföreningen, ABF och LRF.

Senast uppdaterad: 20 maj 2019