Inget eldningsförbud men var försiktig

På grund av minskade brandriskvärden i skog och mark har Dalarnas räddningschefer idag 30 april i samråd med Länsstyrelsen beslutat att det inte blir något eldningsförbud för Dalarnas kommuner. Samtidigt manar man till aktsamhet och förtydligar den enskildes ansvar.

Valborgsbrasa

Var alltid aktsam vid eldning oavsett om eldningsförbud råder eller ej

Den enskilde har alltid skyldighet att hålla utrustning för släckning av brand och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand. Om eld sprider sig vid eldning kan den ansvarige göra sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet.

Trevlig Valborg önskar Älvdalens kommun, Räddningstjänsterna i Dalarna och Länsstyrelsen!

Senast uppdaterad: 20 maj 2019