Lovordad hemsjukvård i Älvdalens kommun

God samverkan och ett stort personligt engagemang hos kommunens sjuksköterskor är några av framgångsfaktorerna för den lovordade hemsjukvården.

Lovordad hemsjukvård i Älvdalens kommun

Det är många kommuner runt om i Dalarna som sneglar på hemsjukvården i Älvdalens kommun eftersom den fungerar mycket bra enligt utvärderingar gjorda av Högskolan Dalarna. Enkäter som genomförts visar toppresultat där både patienter och kommunens sjuksköterskor anser att hemsjukvården i kommunen fungerar bra och är nöjda med hur arbetet utförs och är organiserat.

Framgångsfaktorerna är den goda samverkan som finns med Vårdcentralen, en väl fungerande kommunikation mellan sjuksköterskor och deras överordnade, kontinuerliga samverkansmöten med biståndshandläggare, lokal kännedom och närhet till patienterna med ett stort personligt engagemang av sjuksköterskorna.

Maria Särnblad, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamhetschef, är självklart stolt över sina medarbetare.

- Ja, alla visar ett enormt engagemang och sätter verkligen patienten i fokus.

Maria berättar att sammanlagt 13 sjuksköterskor jobbar över hela kommunen med beredskap dygnet runt. Alla har sina specialområden och kompletterar varandra på ett bra sätt. Det är en geografiskt stor kommun så det gäller att planera och förbereda minutiöst, men det klarar sköterskorna galant.

Maria Särnblad ansvarar också för anhörigstöd, rehabilitering och den specialiserade palliativa vården (vård i hemmet vid livets slut) i kommunen, som även den får mycket beröm av berörda.

Här kan du läsa mer om:

Senast uppdaterad: 1 mars 2019