Turismen - en miljardindustri i kommunen

Färska siffror från Resurs visar att turismomsättningen i Älvdalens kommun för första gången överstiger 1 miljard kronor. Ökningen märks främst inom logi och aktiviteter.

Barn som åker utför i pist

Varje år samlar Resurs in data för att göra turistekonomiska effektmätningar. Siffrorna för 2017 visar att Älvdalens kommun växer starkt och att turismomsättning överstiger 1 miljard kronor. En ökning med 36 miljoner från föregående mätning 2016. Framförallt är det logi och aktiviteter som ökar.

Av den totala omsättningen står logi för den största delen med 368 miljoner kronor. De utländska gästnätterna är de som står för det ökade resultatet, där andelen har ökat från 12 procent till 13 procent av de totala gästnätterna i kommunen. Siffrorna visar totalt 238 000 utländska gästnätter 2017.

De internationella satsningar som Visit Dalarna genomför tillsammans med Visit Sweden och utvalda anläggningar i Älvdalens kommun har börjat ge frukt. Sommartid gästas Älvdalens kommun främst av besökare från Nederländerna. Efterfrågan är stor på cykling och vandring och dessa produktområden matchar mycket väl utbudet i Älvdalens kommun. Vintertid står Danmark för majoriteten av de internationella besökarna.

Av den totala turismomsättningen i Älvdalens kommun står aktiviteter för 212 miljoner kronor. Det motsvarar 22 procent av den totala omsättningen vilket kan jämföras med Sverigesnittet på 7 procent. Anledningen är de flertalet skidsportanläggningar som finns i Älvdalens kommun och att skipass räknas som aktivitet.

Inresande och regional turism i Dalarna hade en total omsättning på 7,4 miljarder kronor under 2017.

Enligt Visit Dalarnas egna preliminära siffror för 2018 beräknas kommersiella gästnätter i Älvdalens kommun öka med ca 4 procent vilket motsvarar en ökning på ca 30 000 gästnätter. Ökningen kan härledas främst till kommersiellt förmedlade stugbyar.

Det skriver Visit Dalarna i ett pressmeddelande.

Det här en är mycket positiv utveckling för oss som grundar sig i ett bra samarbete mellan besöksnäringen i kommunen, Visit Dalarna och Älvdalen kommun, säger Stefan Linde som är kommundirektör i Älvdalens kommun.

Senast uppdaterad: 25 februari 2019