Vad vill vi uppnå med nya webbplatsen?

Ge god service, öka engagemanget och delaktigheten, effektivisera de kommunanställdas arbetsuppgifter och stärka kommunens varumärke. Det är de effekter som våra nya webbplatser ska ge. Nu inleds arbetet med att bygga webbarna.

Ordet service står på skärmen på en läsplatta.

Det högst prioriterade målet med kommunernas nya webbplatser är att ge god service åt användarna.

Mora, Orsa, Älvdalen och Vansbros kommuner ska i ett gemensamt projekt bygga nya externa webbplatser, en för varje kommun. Ett grundligt förarbete är gjort och nu inleds äntligen arbetet med att utveckla webbplatserna.

Utvecklingsarbetet kommer att göras agilt, det vill säga i små delprojekt där vi testar och justerar under processens gång. Inom kort kommer kommunerna att lansera betawebbplatser där du kan följa utvecklingsarbetet och där är du välkommen att ge feedback för att hjälpa oss med utvecklingen.

Prioriteringar – vilken effekt får de?

Hur webbplatserna ska se ut, vilken information och vilka funktioner som ska finnas kommer att styras av fyra effektmål, där service är det effektmål som viktas högst.

Effektmålen:

  1. Erbjuda god service till invånarna, 50 procent.
  2. Öka engagemanget och delaktigheten i kommunens arbete, 25 procent.
  3. Minska arbetsbelastningen på kommunens anställda, 15 procent.
  4. Stärka kommunens varumärke, 10 procent.

Läs mer om effektmålen här (länk till ppt)

Publiceringsverktyg och utveckling

Kommunerna kommer att använda sig av publiceringsverktyget Sitevision. Sitevision är ett svenskt företag baserat i Örebro och deras verktyg används idag av 140 svenska kommuner. Det är också klart att det blir kommunikationsbyrån Soleil som ska bygga webbplatserna. Soleil finns i Karlstad och har gedigen erfarenhet av att utveckla kommunala webbplatser, senast åt Kalmar kommun.

När blir webbplatsen färdig?

– En kommunal webbplats blir aldrig färdig, den måste ständigt uppdateras och utvecklas för att inte bli omodern. Planen är att lansera de nya webbplatserna i slutet av 2018. Det tar tid att få till alla små detaljer i ett stort projekt med fyra inblandade kommuner, men vi ser ändå att det ger oss stora samverkansvinster och förhoppningsvis ett bra slutresultat, säger Frida Hvit, samordnare i projektet.

Senast uppdaterad: 31 januari 2019