Måndag 03 maj
Klockan 17.00 – 00.00
Kommunhuset i Älvdalen

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Älvdalens kommun och kommunens invånare. Några av fullmäktiges viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Ordförandeklubba.

Vad kommer att diskuteras?

Detta möte kommer kommunfullmäktige bland annat besluta om:

Klockan 17.30 kommer även Nodavas VD Marilou Hamilton Levin och berättar om arbetet med revideringen av kundregistret och den nya VA-taxan och de pågående dialogerna med fastighetsägarna.

Vilka fler ärenden som behandlas hittar du i kallelsen som finns på kommunfullmäktiges sida för protokoll och kallelser.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Här kan du se och lyssna på kommunfullmäktigesammanträdet den 3 maj 2021.

Uppmaningar till allmänheten

För att minska smittspridningen av Covid-19 uppmanas allmänheten att:

  • Ta del av sammanträdet via webbsändningen på kommunens webbsida.
  • Anmäl dig i förväg om du trots ovansående alternativ vill närvara på plats. Vi vill ha din anmälan senast torsdag 29 april.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund ger medborgare chans att ställa frågor till politikerna under fullmäktiges sammanträde. Tiden för det är cirka kl. 17.30.

Lämna in din fråga i förväg

Hjälp till att minska smittspridningen genom att lämna in eventuella frågor till allmänhetens frågestund i förväg för att få de upplästa på mötet. Din fråga ska vara oss till handa senast torsdag 29 april och kan lämnas in via kommunens webbsida, e-post, post, telefon eller personligen till ett av kommunens kommunkontor. Frågeställaren ska vara kommuninvånare och kan inte vara anonym.

Hjälp till att minska smittspridningen

Information
Datum: Måndag 03 maj
Tid: 17.00 - 00.00
Plats: Kommunhuset i Älvdalen
Arrangör: Älvdalens kommun, kontaktperson kommunsekreterare Hanna Dahlkvist
Senast uppdaterad: 3 maj 2021