Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.
Måndag 08 mars
Klockan 17.00 – 00.00
Kommunhuset i Älvdalen

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Älvdalens kommun och kommunens invånare. Några av fullmäktiges viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Ordförandeklubba.

Vad kommer att diskuteras?

Information om vad som kommer att diskuteras publiceras senast en vecka innan sammanträdet.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund ger medborgare chans att ställa frågor till politikerna under fullmäktiges sammanträde. Tiden för det är cirka kl. 17.30.

För att minska smittspridningen av Covid-19 uppmanas allmänheten att:

  • Ta del av sammanträdet via webbsändningen på kommunens webbsida.
  • Lämna in eventuella frågor till allmänhetens frågestund i förväg för att få de upplästa på mötet. Mer information om hur du går till väga publiceras närmare sammanträdet.
  • Anmäl dig i förväg om du trots ovansående alternativ vill närvara på plats.

Hjälp till att minska smittspridningen

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten noga och ofta. Fler hygienråd hittar du här.länk till annan webbplats
Information
Datum: Måndag 08 mars
Tid: 17.00 - 00.00
Plats: Kommunhuset i Älvdalen
Arrangör: Älvdalens kommun, kontaktperson kommunsekreterare Hanna Dahlkvist
Senast uppdaterad: 12 januari 2021