Måndag 14 december
Klockan 17.00 – 00.00
Kommunhuset i Älvdalen

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Älvdalens kommun och kommunens invånare. Några av fullmäktiges viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Ordförandeklubba.

Vad kommer att diskuteras?

Detta möte kommer kommunfullmäktige bland annat att besvara medborgarförslag och besluta om:

  • Ny konstruktion VA-taxa
  • Reviderat länsövergripande skolskjutsreglemente med lokal bilaga

Vilka övriga ärenden som kommer att diskuteras på det kommande mötet kan du läsa i kallelsen till kommunfullmäktige.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund ger medborgare chans att ställa frågor till politikerna under fullmäktiges sammanträde. Tiden för det är cirka kl. 17.30.

För att minska smittspridningen av Covid-19 uppmanas allmänheten att:

  • Ta del av sammanträdet via webbsändningen på kommunens webbsida.
  • Lämna in eventuella frågor till allmänhetens frågestund i förväg för att få de upplästa på mötet. Din fråga ska vara oss till handa senast torsdag 10 december och kan lämnas in via kommunens webbsida, e-post, post, telefon eller personligen till ett av kommunens kommunkontor. Frågeställaren ska vara kommuninvånare och kan inte vara anonym.
  • Anmäl dig i förväg om du trots ovansående alternativ vill närvara på plats. Vi vill ha din anmälan senast torsdag 10 december.

Hjälp till att minska smittspridningen

Information
Datum: Måndag 14 december
Tid: 17.00 - 00.00
Plats: Kommunhuset i Älvdalen
Arrangör: Älvdalens kommun, kontaktperson kommunsekreterare Hanna Dahlkvist
Senast uppdaterad: 7 december 2020