Måndag 09 november
Klockan 17.00 – 00.00
Älvdalens biograf

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Älvdalens kommun och kommunens invånare. Några av fullmäktiges viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Ordförandeklubba.

Vad kommer att diskuteras?

Detta möte kommer kommunfullmäktige bland annat att besluta om:

  • Delårsrapport 2020
  • Kommunplan 2021-2023
  • Skattesats 2021
  • Ny konstruktion för VA-taxa

Vilka övriga ärenden som kommer att diskuteras på det kommande mötet kan du läsa i kallelsen till kommunfullmäktige.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund ger medborgare chans att ställa frågor till politikerna under fullmäktiges sammanträde. Tiden för det är cirka kl. 17.30.

För att minska smittspridningen av Covid-19 uppmanas allmänheten att:

  • Ta del av sammanträdet via webbsändningen på kommunens webbsida.
  • Lämna in eventuella frågor till allmänhetens frågestund i förväg för att få de upplästa på mötet. Din fråga ska vara oss till handa senast torsdag 5 november och kan lämnas in via kommunens webbsida, e-post, post, telefon eller personligen till ett av kommunens kommunkontor. Frågeställaren ska vara kommuninvånare och kan inte vara anonym.
  • Anmäl dig i förväg om du trots ovansående alternativ vill närvara på plats. Vi vill ha din anmälan senast torsdag 5 november.

Hjälp till att minska smittspridningen

Information
Datum: Måndag 09 november
Tid: 17.00 - 00.00
Plats: Älvdalens biograf
Arrangör: Älvdalens kommun, kontaktperson kommunsekreterare Hanna Dahlkvist
Senast uppdaterad: 29 oktober 2020